Projektstyring

Idegenerering

Vi startede på skolen med "kick off" Hvor vi fik givet forskellige domæner og data. Ud fra dette har vi fået inspiration til vores nuværende projekt.

Ud fra vores inspiration og kick off, valgte vi at indskrænke vores emner og finde et enkelt spørgsmål, som vi ville arbejde med, og finde svar på.

På baggrund af overstående, fandt vi frem til vores problemstilling "Hvilken infflydelse covid-19 har haft på co2 udslip i transportbranchen".

Gantt chart

Som det første brugte vi et Gantt chart til at skabe overblik over projektets forløb.

Vi har under projektet ændret i vores tidsplan af flere omgange, da vi arbejder agilt.

Målgruppe

Vi lavede os også en del overvejelser for hvilken målgruppe vores projekt var til. Og blev enige om at Den primære målgruppe til vores projekt er bestemt det grønne segment i minerva modellen. Det er personer som er bevidst om miljøet. Vores visualisering viser hvordan CO2 forureningen har fladet, da covid-19 blev en global epidemi.

Vi har også 2 personaer

Formål-effekt matrix

Denne Formål-effekt matrix viser hvorfor vi valgte dette projekt, hvad vi leverer med dette projekt, hvordan vi gennemfører det og hvori værdiskabelsen består.

Scope

Trin 1:

Vores proces startede med at vi sammen med klassen lavede noget brainstorm fredagen før projektuge 1. Her fik vi uddelt en masse kort, hvor vi skulle idegenerere. Det ledte så til at vi fandt 5 ideer som var potentielle, men eftersom kun 3 af dem drejede sig om emnet vejr og klima valgte vi at tage udgangspunkt i dem.

Efter vi så undersøgte videre om der var data på de emner fandt vi desværre ud af at der ikke var så meget at arbejde med. Så vi valgte så at brainstorme igen og fandt så frem til vores endelige ide - Co2 udslip før og efter corona.

Trin 2:

I forhold til den ydre styret proces tog vi udgangspunkt i verdenssituationen lige i øjeblikket med corona, som påvirker hele verdens dagligdag.

Indre styret process begyndte med en dialog mellem projektteamet, hvor vi egentlig hurtigt blev enige om at den største faktorer i forhold til co2 udslip var transportbranchen.

Trin 3:

Vi fandt ikke cirkel teknikken nyttig for vores projekt, da det ikke passede med den arbejdsmetode som vi arbejder på.

Dog anvendte vi De Bonos seks hatte til at udarbejde vores idé og vores arbejdsproces. Her var det specielt den hvide hat, som vi kunne relatere til, da det omhandlet fakta og vores emne er co2 udslip, og hvordan det er blevet påvirket af corona situationen.

Derudover snakkede vi om den gule hat som omhandler aktualitet, som i vores tilfælde drejer sig om corona.

Trin 4:

Trin 5:

Vores scope gik meget naturligt, da vi havde sat nogle delmål om hvornår vi skulle være færdige med de forskellige ting. Dermed havde vi tilrettelagt de første dage på, at finde ud af hvad vi skulle arbejde med. Scope modellen og hele processen med det var derfor en rigtig god måde at komme igennem ideudviklingen, da det viste os som projektteam hvor solid vores idé egentlig var.

Kanban Board

Efter vi fik hjemmesiden op at stå, havde vi noget vi kunne tage udgangspunkt af og forbedre. Gennem vejledning blev vi inspireret til nye ideer som kunne forbedre vores hjemmeside. På baggrund af vores nye ideer, oprettede vi en form for kanban board. Vi skrev alle vores ideer ned på et fælles dokument, og markerede dem med farver alt efter status. Det var en god og nem metode for at vide hvad der blev arbejdet på, og hvad vi mangler.