Visualisering

Brainstorm

Efter vi havde fundet et relevant spørgsmål, og data som der matchede, begyndte vi derefter, at overveje hvordan vi kunne svare på vores spørgsmål. Dette er gjort diverse visualiseringer.

Efter denne idefase blev vi enige om, at vise vores data i linecharts. Vi mener, at dette er den korrekte måde, at fremvise vores data på.

Med denne type af visualisering, kan vi bedst visualiserer vores budskab, ved hjælp af det anvendte data. Disse visualiseringer giver svar på vores problestilling. Vores problemstilling er fremvist i fagsiden: "Projektstyring". Visualiseringerne viser, at vi gør brug af få farver til at fremhæve budskabet, som der skal være fokus på. Vi har valgt at gøre linjen på graferne grønne, fordi det er en behagelig farve for øjnene. Den lidt mørke grønne farve har også en god kontrast til den hvide baggrund uden, at det forstyrrer øjnene. Denne farve har også et godt samspil med den røde COVID-19-markering. Disse 2 farver er komplementære.

Sammenlignings visualisering

Ud over vores simple datavisualisering, ville vi gerne have nogle visualiseringer der viste vores samlet resultat. Så vi startede forfra med at brainstorme.

Til disse visualiseringer tænkte vi mere kreativt da vi ikke skulle vise dataen men kun visualiser resultatet. Vi ville gerne vise vores resultat på en måde som fangede vores målgruppe.

Her endt vi ud med 2 forskellige visualiseringer. Hvor den første som kan ses her under, viser vores resultat i form af en animation. Denne animation viser hvor mange gange et fly skal flyve rundt om jorden for at forbrænde samme mængde CO2 som der er blevet besparet pga. covid-19.

Denne visualisering kom vi frem til da den viser både resultatet og gør det på en måde hvor emnet er med til at visualiser det.

Her efter valgte vi at gå med en mere ekstrem visualisering. Vi visualiser vores resultat sammenlignet med hvor meget CO2 skovbrænde udleder.

Vi går igen ind og bruge farve til at fremme resultatet og gøre det mere kræftfuldt.

Hjemmeside

Vi valgte så at lave en hjemmeside hvor vi kan vise vores forskellige visualiseringer og hvor vi kan komme ind på de forskellige fag og hvordan vi har brugt dem igennem projektet.

Her gjorde vi også en del overvejelser for hvilke farve tema vi skulle bruge. Her endte vi ud med en grøn farvekombination da vores hovede tema var miljø og klima.

Sketches til visualiseringerne

Vi startede med at have ideen om at gøre brug at line chart, da vi blev enige om at det er nemt at aflæse. Det var kun data som var visualiseret, og vi manglede storytelling.

Dette er en skitse til hvordan vores visualisering kunne se ud, med mere tekst og context, som giver visualiseringen mere fyld og mening. Selvom linechartet alene er nemt at aflæse, mener vi at det er vigtigt for os at forsøge at opnå brugerens tillid.

Derfor har vi blandt andet indsat kilder, en tekstboks, en tool tip som viser hvordan vi har udregnet dataet.